Utworzenie centrum logistyczno-produkcyjno-szkoleniowego wraz z dywersyfikacją oferty produktowej dzięki wdrożeniu produkcji listew przypodłogowych.

WENINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Źródło finansowania:
Dofinansowaniu otrzymane ze środków unijnych: 7 861 278.16


Okres realizacji:

2023-12-01 do 2025-12-31

Projekt zakłada budowę nowoczesnego centrum logistyczno-produkcyjno-szkoleniowego, w którym będzie się odbywać produkcja listew przypodłogowych, dotąd nieprodukowanych przez firmę. Zostanie zakupiona linia produkcyjna oraz powstaną nowe miejsca pracy. Wskutek współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, zgodnie z listem intencyjnym, rozpocznie się produkcja listew wykonanych z płyt drewnopochodnych uzyskanych z odpadów drzewnych, odpadów pochodzenia roślinnego lub ze słomy. Powstały produkt będzie w 100% biodegradowalny i możliwy do recyklingu. Nowopowstały budynek będzie także pełnił funkcje magazynowe i zostanie wyposażony w regały, elektryczne i ekologiczne wózki widłowe, jak i w nowoczesny system informatyczny WMS, przeznaczony do kompleksowego zarządzania magazynem i logistyką firmy. Celem projektu jest zapewnienie przewagi konkurencyjnej firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. Wdrożenie technologii produkcji listew wraz z optymalizacją logistyki w zakresie głównego obszaru działalności (produkcja paneli podłogowych) wymaga szeroko zakrojonych działań inwestycyjnych uwzględniających:

Planowane efekty:

  • zakup i wdrożenie linii produkcyjnej,
  • zmianę profilu logistyczno-magazynowego: budowa magazynu wraz z częścią produkcyjną,
  • wdrożenie innowacyjnego systemu WMS,
  • podniesienie poziomu niezależności energetycznej oraz redukcję śladu węglowego dzięki wykorzystaniu OZE (instalacja PV).

Całość działań inwestycyjnych zostanie uzupełniona działaniami informacyjno-edukacyjnymi realizowanymi z uwzględnieniem społeczności lokalnej. Celem projektu jest stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego, dzięki wdrożeniu nowatorskich, przyjaznych dla środowiska rozwiązań technologicznych i materiałowych, wpisujących się w założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Wartość projektu:
Koszt całkowity: 20 222 914.81 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
Wkład Funduszy Europejskich: 7 861 278.16 zł

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie